Menu Zamknij

Szanowni Rodzice!

Z dniem 18 maja 2020r. MEN ogłosił możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym.

Każde dziecko z w/w orzeczeniami  może korzystać z zajęć specjalistycznych przestrzegając procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie po umówieniu  ze specjalistą( rehabilitant, logopeda, surdopedagog ) na dzień i godzinę.  Terapeuta pedagogiczny i psycholog pozostają na zdalnym nauczaniu.

Każdy rodzic  przynosi do przedszkola deklarację ,oświadczenie i rzeczy do przebrania .

                  Elżbieta Jędrowiak dyrektor przedszkola

Skip to content