Menu Zamknij

oferta

Organizowane zajęcia rozwijają zainteresowania, umiejętności oraz wyobraźnię dziecka.
Są one prowadzone przez nauczycieli wykorzystujących ciekawe metody, formy pracy.
Zajęcia dostosowane są do możliwości  i potrzeb dziecka.

Obejmują one zajęcia:

 • logopedyczne
 • rewalidacyjne
 • rehabilitacyjne
 • korekcyjno – kompensacyjne
 • z psychologiem
 • z tyflopedagogiem
 • polisensoryczne
 • ekologiczno – przyrodnicze
 • religię
 • hydroterapię
a także na życzenie rodziców:
 • języki obce
 • dogoterapię
 • rytmikę
 • inne formy.
Dla dzieci nowo przyjętych proponujemy w czerwcu lub sierpniu „program adaptacyjny” przybliżający małemu dziecku
i ich rodzicom przedszkole.

W przedszkolu odbywają się także zajęcia grupy wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi trudnościami
(w każdy ostatni czwartek miesiąca).

Skip to content