Menu Zamknij

rekrutacja

Szanowni Państwo

Rekrutacja do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. Od dnia 4 marca 2024 godz. 8.00
Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie.

 

Wnioski będą wypełniane elektronicznie przez rodziców, drukowane i składane do szkół/przedszkoli.

Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole, wskazanym jako pierwszy wybór.

 

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Trzeba zalogować się na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina
Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu I preferencji.

Pomocy w skorzystaniu z internetu udziela Przedszkole N3 Integracyjne wtorek – czwartek godz. 9 – 12

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym proszeni są o osobiste stawienie się do przedszkola z wypełnionym wnioskiem oraz orzeczeniem o kształceniu specjalnym z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina  Na tej stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet oraz oferta przedszkoli. Etapy rekrutacji elektronicznej do przedszkoli omówione są również tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI Nabór do przedszkoli zostanie zamknięty 22 marca 2024 r. o godz. 13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe:

1)            wielodzietność rodziny kandydata

2)            niepełnosprawność kandydata

3)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

Do rekrutacji do przedszkoli mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola, do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”). Lista wszystkich przedszkoli funkcjonujących w Gminie Mosina znajduje się tutaj: https://www.mosina.pl/kontakt-do-szkol-przedszkoli-i-zlobkow

 

 

 

 

Skip to content