Menu Zamknij

profil działania

Przedszkole jest placówką integracyjną dla dzieci z rejonu miasta i gminy Mosina oraz gmin ościennych.

Do grona wychowanków przyjmujemy dzieci zdrowe oraz dzieci z wszystkimi niepełnosprawnościami, problemami zdrowotnymi i deficytami rozwojowymi.

Opiekę nad nimi sprawują pedagodzy oraz specjaliści: logopeda, psycholog, rewalidant i rehabilitanci.

Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju dla każdego dziecka.

Skip to content