Menu Zamknij

Regulamin wycieczki autokarowej

1. W czasie wycieczki stosujemy się do poleceń opiekunów
2. Przed wyjazdem zbieramy się przed przedszkolem zgodnie z przydziałem do grup
3. Wsiadamy spokojni do autokaru i zajmujemy wskazane miejsca
4. Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach i nie wychylamy się przez okna.
Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.
5. Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice  (opiekunowie prawni)
ponoszą koszty naprawienia szkody. Jeżeli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie cała grupa.
6. Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak opiekunów.
7. Idziemy zwartą grupą, nie wolno oddalać się bez wiedzy i pozwolenia opiekuna
8. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych.
9. Wspólnie z opiekunem udajemy się  do toalety.
10. Przedszkole zapewnia posiłki podczas wycieczki w pełnym zakresie,
     a dzieci dbają o porządek – zabieramy ze sobą opakowania i papierki.
11. Należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wycieczki  i innych napotkanych osób.
12. Po zakończeniu wycieczki zbieramy się w grupę w wyznaczonym miejscu udajemy się do autokaru.

Organizator wycieczki

Skip to content