Menu Zamknij

organizacja dnia oddziału specjalnego

Ramowy rozkład dnia oddziału specjalnego  7.45 – 14.15

7.30 – 8.00 – zajęcia indywidualne,odpowiadające potrzebom dzieci                                                                                 8.00 – 8.15 – Ćwiczenia poranne (metoda Knilla)
8.15 – 8.30 – czynności z zakresu samoobsługi, higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00 I śniadanie
9.00
– 10.00 – Poranny krąg czyli stymulacja polisensoryczna wg pór roku oraz zajęcia                                          dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00 – 10.15 – czynności z zakresu samoobsługi, higieniczno – porządkowe
10.15 – 10.50 – pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Shelborne,  zajęcia metoda Dobrego Startu, zabawy wg zainteresowań dzieci                                                                                                   10.50 – 11.00 – czynności z zakresu samoobsługi, higieniczno – porządkowe                                                                  11.00 – 11.30II śniadanie
11.30 – 12.15
– Relaksacja, bajkoterapia
12.15 – 13.15 – zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,                              indywidualna i grupowa praca z dziećmi
13.15 – 13.30 – czynności z zakresu samoobsługi, higieniczno – porządkowe 
13.30 – 14.00obiad
14.00 – 14.30
–  rozchodzenie się dzieci, zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Skip to content