Menu Zamknij

organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 –letnich

6.00 - 7.00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne wg zainteresowań dziecka
7.00 – 8.00 Zabawy kierowane przez nauczyciela wg potrzeb rozwojowych dzieci 
      - indywidualne
8.00 -8.15 Czynności higieniczno-porządkowe

8.30 – 9.00 I Śniadanie

9.00 -10.00 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kierowane przez nauczyciela,                                                                                                                                                                                                             
      wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00 – 10.45 Zabawy indywidualne wg pomysłów i zainteresowań dzieci. 
       Pobyt na świeżym powietrzu.
10.45 – 11.00 Czynności higieniczno-porządkowe

11.00 – 11.30 II śniadanie

11.30 – 12.00 Relaksacja, bajkoterapia/czytanie dzieciom, muzykoterapia
12.00 -13.15 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym - zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu,                                                                                                             
  obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe
13.15 – 13.30 Czynności higieniczno-porządkowe

13.30 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.40 Zabawy kierowane przez nauczyciela wg potrzeb rozwojowych dzieci
       - grupowe oraz indywidualne
15.00 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych.
       Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom 
       dzieci.

Skip to content