Menu Zamknij

organizacja dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 –letnich

6.00 -7.00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne wg zainteresowań dziecka

7.00 – 8.00 Zabawy kierowane przez nauczyciela wg potrzeb rozwojowych dzieci – indywidualne

8.00 -8.15 Czynności higieniczno-porządkowe

8.30 – 9.00 I Śniadanie

9.00 -10.00 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kierowane przez nauczyciela,                                                                                                                               wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

10.00 – 10.45 Zabawy indywidualne wg pomysłów i zainteresowań dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu.

10.45 – 11.00 Czynności higieniczno-porządkowe

11.00 – 11.30 II śniadanie

11.30 – 12.00 Relaksacja, bajkoterapia/czytanie dzieciom, muzykoterapia

12.00 -13.15 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu,                                                                                                                 obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe

13.15 – 13.30 Czynności higieniczno-porządkowe

13.30 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.40 Zabawy kierowane przez nauczyciela wg potrzeb rozwojowych dzieci – grupowe                                   oraz indywidualne

15.00 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne                                       odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci. Zajęcia indywidualne z dziećmi.

 

Skip to content