Menu Zamknij

grupa wsparcia dla rodziców

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami  w naszym Przedszkolu                                                                                skupia w swych szeregach rodziców, których dzieci są naszymi przedszkolakami  i nie tylko. 

Celem spotkań grupy wsparcia jest przede wszystkim wspieranie rodziny w wychowywaniu                                                                                           dziecka niepełnosprawnego poprzez :
– doradzanie, kierowanie do odpowiednich poradni, specjalistów (dentysta, neurolog, ortopeda)
– wymianę doświadczeń między rodzicami, pedagogami, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
– organizowanie wsparcia emocjonalnego – spotkania z psychologiem, zajęcia relaksacyjne.
– prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w celu poznania różnych metod pracy z dziećmi                                                                                            np. metodą W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, elementami kinezjologii edukacyjnej,                                                                                           metody relaksacji przy muzyce, masaż.
– współpracę z Mosińskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Tematy spotkań co roku ustalane są wg potrzeb i oczekiwań rodziców. Zajęcia są nieobowiązkowe i nieodpłatne.                                                    Naszym priorytetem jest stwarzanie miłej atmosfery, pełnej zaufania i dyskrecji.

Zapraszamy zainteresowanych rodziców z Miasta i Gminy Mosina w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 16.

Skip to content