Menu Zamknij

rekrutacja

                                                       UWAGA!
                                      Rekrutacja nowych dzieci do
           Przedszkola Nr3 Integracyjnego w Mosinie na rok 2017/2018
                              odbywać się będzie od 1 marca 2017 r.
                                 wg zamieszczonego harmonogramu

                           Dzieci kontynujące edukację przedszkolną
  w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie w roku szkolnym 2017/2018 r.
   składają wyłącznie deklarację i nie podlegają czynnościom rekrutacyjnym
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP.00501.24.2017  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.02.2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.
 

              POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
           
  

 Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 01.03.2017
do 31.03.2017
do godz. 13:00

Od 13.04.2017
do 25.04.2017
do godz.13:00

 2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.      2156 z późn. zm.)  

Do 04.04.2017 r.

Do 27.04.2017 r.

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

Do 05.04.2017 r.
do godz. 13:00

Do 28.04.2017 r
do godz. 15:00

 4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 10.04.2017 r.
do godz. 13:00

Do 09.05.2017 r.
do godz. 15:00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

Do 12.04.2017 r.
do godz. 13:00

Do 12.05.2017 r.
do godz. 13:00

 POBIERZ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

Zasady rekrutacji
Kryteria naboru
Etapy postępowania rekrutacyjnego

umieszczone są w zakładce ORGANIZACJA – REKRUTACJA
    

Skip to content