Menu Zamknij

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. placówka nasza zawiesza zajęcia

Przedszkole zawiesza zajęcia od 11 marca do 10 kwietnia 2020r.

Decyzja ta ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa.

 Informujemy : Po wejściu w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, rodzicom dzieci do ósmego roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki, w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

Skip to content