Menu Zamknij

Wyniki Rekrutacji

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostępna na drzwiach przedszkola.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani
do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki
w terminie do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 13.00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z miejsca w jednostce.
Skip to content