Menu Zamknij

zaproszenie


     FESTYN ODWOŁANY Z POWODU POGODY
                    – ZIMNY WIATR I PADA
               PRZEPRASZAMY

INFORMUJEMY, ŻE W RAZIE DESZCZU
     FESTYN SIĘ NIE ODBĘDZIE


REGULAMIN FESTYNU W CZYTAJ WIĘCEJ


REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO

Regulamin festynu rodzinnego organizowanego przez

Przedszkole Nr 3 Integracyjne w Mosinie

 

        Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem festynu są: Przedszkole Nr 3 Integracyjne, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców ze współpracy z Mosińskim Klubem Żeglarskim.

2.    Miejscem organizacji festynu jest Przystań Żeglarska w Dymaczewie Nowym.

 

          Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

1.      Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzinami oraz osoby zaproszone.

2.      Wstęp na festyn jest bezpłatny.

3.      Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w Dymaczewie Nowym wyłączną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.
Osoby małoletnie uczestniczą w festynie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

4.      Zakazuje się:

·         niszczenia znaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie,

·         jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy,

·      wprowadzania psów,

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.

8. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Przedszkola Nr 3 Integracyjnego: www.p3integracyjne.pl

9. Regulamin wchodzi w życie 23.09.2017 roku – w dniu, w którym odbywa się festyn.

 

……………………………………………

podpis dyrektora przedszkola


ZapiszZapiszZapiszZapisz
ZapiszZapiszZapisz

Skip to content