Menu Zamknij

harmonogram rekrutacji

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI
  URODZONYCH W LATACH 2007-2010
Zbliża się czas rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli na terenie
Gminy Mosina na rok szkolny 2013 / 2014.
Zainteresowanych miejscem w Przedszkolu Rodziców i Opiekunów dzieci
zapraszamy do wybranej placówki po odbiór
   KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

istnieje możliwość pobrania karty zgłoszenia dziecka do naszego przedszkola
w zakładce ORGANIZACJA – REKRUTACJA

 1 – 29.03.2013 r. – wydawanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola we wszystkich     

                               placówkach publicznych
25 – 29.03.2013 r. -  przyjmowanie kart zgłoszeń
          8.04.2013 r. – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej
                                (komisja wspólna dla wszystkich  placówek)
12.04.2013 r. – ogłoszenie wyników (wywieszenie list w placówkach).
 
Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przyjmowane będą do 26.04.2013 r.
30.04.2013 r. – posiedzenie Komisji Odwoławczej. 


Skip to content