Teatr

zapraszamy do zapoznania się z zasadami
Regulaminu Wycieczki Autokarowej
znajdującymi się w zakładce ORGANIZACJA

cena biletu to opłata przedstawienia oraz autokaru