Grupa wsparcia

Dnia 1 lutego 2016 r. ( czwartek )
odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi problemami

Temat: „Mam sprawne ręce lepiej funkcjonuję ”
   – terapia ręki spotkanie z terapeutą – E. Kanas