informacja

Przedszkole w dniach 27.12 – 29.12
pracuje w swoich godzinach – grupy łączone