podziekowanie


Rada Rodziców i Dyrekcja przedszkola
dziękują
wszystkim zaangażowanym rodzicom
za pomoc w przygotowaniu Balu Karnawałowego

Dodaj komentarz