Rodzice

W dniu 12 czerwca 2020r. (piątek) przedszkole będzie nieczynne.

Elżbieta Jędrowiak dyrektor

Szanowni Państwo !

W dniu 17 czerwca 2020(środa) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami nowych dzieci przyjętych od września 2020r. do Przedszkola Nr3 Integracyjnego w Mosinie.

Spotkanie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym w ogrodzie przedszkolnym. Prosimy, aby przyszedł jeden rodzic, bez dziecka, w maseczce. W przypadku deszczu – zebranie zostanie odwołane.

Elżbieta Jędrowiak dyrektor przedszkola

Szanowni Państwo

Przypominam, że rodzice, którzy planują przyprowadzić dziecko do przedszkola zobowiązani są do : – powiadomienia przedszkola 2 dni wcześniej – zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa – pobraniem i podpisaniem oświadczenia i deklaracji – zaopatrzenia dzieci w rzeczy do przebrania     Elżbieta Jędrowiak  dyrektor przedszkola

Dokumenty do pobrania

Dokument do zapoznania się przez rodziców

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, w miesiącach wakacyjnych przedszkola w  gminie Mosina będą pełnić dyżury przestrzegając procedur, które obowiązują w poszczególnych przedszkolach wprowadzone w reżimie sanitarnym. 

Oto harmonogram pracy poszczególnych przedszkoli:

1-14. 07. – Przedszkole Nr 3 Integracyjne  i Przedszkole w Wiórku

15-28.07.   –  Przedszkole nr 4

29.07.- 11.08.  –  Przedszkole  w Krośnie

12 – 31.08.  –   Przedszkole nr 2.

Dzieci z przedszkola macierzystego, będą przyjmowane w pierwszej kolejności.  

Pierwszeństwo w zapisach mają  też dzieci obydwoje rodziców pracujących, a w szczególności  w służbach medycznych i mundurowych oraz zatrudnionych w handlu. 

Proszę o informacje do 10.06. ( środa), które dzieci i  do jakiego przedszkola chcecie Państwo zapisać na dyżur.(telefonicznie lub e-mail )

O możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola w podanych terminach zostaną  państwo poinformowani do 19.06.2020r.

   Elżbieta Jędrowiak Dyrektor przedszkola

Dzień dziecka