Rada Rodziców

Dnia 23 lutego 2021r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców Przedszkola Nr3 Integracyjnego w Mosinie

Rekrutacja 2021-2022

Zapisy do przedszkoli

Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej, który będzie podany i będzie aktywny od 23 lutego 2021 r. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 16 marca 2021 r. o godz. 13:00.

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2021 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Ważna informacja – niewielkiej zmianie uległy punkty które można otrzymać za spełnianie dodatkowych kryteriów.

Dodatkowe punkty na drugim etapie rekrutacji mogą uzyskać kandydaci spełniający następujące warunki:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 6 punktów;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 2 punkty;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca – 2 punkty;

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 3 punkty;

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 punkt.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Balik Karnawałowy

Dnia 16 lutego w naszym przedszkolu odbył się Balik Karnawałowy. Przedszkolaki bardzo lubią się bawić, przebierać i wcielać w rolę. Pośród Księżniczek, Batmanów, Policjantów, Piratów były Owoce i Sportowcy. Podczas tańca dzieci rozwiązywały zagadki i brały udział w konkursach o tematyce zdrowego żywienia.

W grupie IV na podłodze pięknie błyszczało się srebrne konfetti.

Grupa najmłodsza chciałaby jeszcze jednego balu.

Dzieci z grupy II dzielą się wrażeniami z fajnej dyskotekowej zabawy.

Grupa Motyli opowiada o fajnej zabawie z krzesełkami i pysznym torcie. Barbara Kaliska, Elżbieta Wiszniewska

Jutro Balik

Prosimy przyprowadzić dzieci wcześniej

Śniadanie o godzinie 8.15

Dokarmiamy ptaki

Zima, zima, zima……

Kontynuujemy dokarmianie ptaków w naszym przedszkolnym karmniku.

Ogłaszamy zbiórkę ziarenek