program adaptacyjny
          
Zapraszamy na program adaptacyjny,
który odbędzie się w naszym przedszkolu
w dniach 28 - 31 sierpnia 2017 r.
od godziny 9.00 - 11.00
 
informacja o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko
 
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu             Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie,
informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
została wybrana Pani  
 
Karolina Osmańska zamieszkała w Mosinie

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa  kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie.

 Kandydatka spełnia wszystkie wymagania.
Odpowiedzi na pytania merytoryczne były szczegółowe i wyczerpujące.

                                                                             
                                                                                      Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie:

                                                                                                    Elżbieta Jędrowiak

  Mosina, dnia 08.08.2017 r.
 
nabór na stanowisko głównego ksiegowego

W związku z uzupełnieniem informacji w ogłoszeniu o naborze na stanowisko
głównego księgowego w Przedszkolu Nr3 Integracyjnym w Mosinie ul. Topolowa 6
zostanie wydłużony termin składania ofert do dnia 4.08.2017r.
Wdniu 20.07.2017r. zostało opublikowane ogłoszenie o naborze.
poniżej druki do pobrania
 
nabór na stanowisko głównego księgowego

regulamin naboru

druki do pobrania

oświadczenie rekrutacyjne