Informacja

Rekrutacja na rok szkolny2020/2021 została zakończona pozostało 5 wolnych miejsc dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

Szanowni Państwo!

W związku zaistniałą sytuacją informacja o terminie pierwszego zebrania dla nowych rodziców zostanie podana w terminie późniejszym i zamieszczona na stronie internetowej: www.p3integracyjne.pl

Elżbieta Jędrowiak dyrektor przedszkola

Szanowni państwo!

W związku z zawieszeniem zajęć opłata za miesiąc kwiecień nie zostanie naliczona, a odpisy za miesiąc marzec zostaną dokonane po wznowieniu pracy przedszkola.

Elżbieta Jędrowiak dyrektor przedszkola

Rekrutacja

Dnia 1 kwietnia 2020r. do godz. 15.00 zostanie podana do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola na rok 2020/2021

Elżbieta Jędrowiak Dyrektor Przedszkola Nr3 Integracyjnego w Mosinie
informacja

Szanowni Rodzice!

Z  dniem 25 marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Owe rozporządzenie dotyczy nauczania zdalnego.

Każdy nauczyciel kontaktuje się z Państwem poprzez pocztę elektroniczną.

e-mail grupy maluchów       slimaki2019@gmail.com

e- mail grupy średniaków       p3.integr.biedronki@gmail.com

e-mail grupy starszaków        mojemotyle2018@gmail.com

e-mail grupy specjalnej         lszulakiewicz1984@gmail.com

Kontakt ze specjalistami – logopeda, psychologiem, rehabilitantem i terapeuta pedagogicznym poprzez maile grupowe.

Na Państwa adresy mailowe wysyłamy propozycję materiałów dydaktycznych, które można wykorzystać do pracy z dzieckiem w domu.

Życzymy udanych spacerów, radosnych zabaw w gronie rodzinnym, ale przede wszystkim zdrowia i spokoju.                                                             

Dyrektor Przedszkola Nr3 Integracyjnego   z Radą Pedagogiczną

OD 30 MARCA 2020r. PRZEDSZKOLE CZYNNE W GODZ. 9.00 -12.00

Rekrutacja

Prosimy o dostarczanie potwierdzenia woli do przedszkola w formie scanu dokumentu na adres mail kontakt@p3integracyjne.pl lub do skrzynki pocztowej znajdującej się przy furtce na ul. Topolowej 6 lub osobiście w godzinach od 8.00-12.00

TELEFON DO KONTAKTU  Z PRZEDSZKOLEM         512 948 618 SEKRETARIAT CZYNNY W GODZINACH 8.00 – 12.00

Drodzy Rodzice, zachęcamy do zaglądania na poczty mailowe poszczególnych grup naszego przedszkola, poprzez które będą się z Państwem kontaktować nauczyciele. Pozdrawiamy
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. placówka nasza zawiesza zajęcia

Przedszkole zawiesza zajęcia od 11 marca do 10 kwietnia 2020r.

Decyzja ta ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronowirusa.

 Informujemy : Po wejściu w życie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, rodzicom dzieci do ósmego roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki, w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI