pracownicy

Dyrektor Przedszkola Elżbieta Jędrowiak
Wicedyrektor Przedszkola Dorota Czaińska
Nauczyciele: Lucyna Śródecka  grupa I
Elżbieta Jędrowiak  grupa I
Dorota Czaińska grupa II
 Joanna Sikora grupa II
Barbara Kaliska grupa III
Katarzyna Marcinkowska grupa III
Elżbieta Wiszniewska grupa IV
Lidia Szulakiewicz grupa IV
 Specjaliści: Dorota Lewandowska  psycholog
Lidia Górecka logopeda
Ewa Kanas rewalidant
Elżbieta Wiszniewska tyflopedagog
Iwona Pilarska rehabilitant
Anna Wolska rehabilitant
Agnieszka Górna  surdopedagog
Administracja: Agata Janik  intendent
Karolina Osmańska  księgowa
 Obsługa: Helena Dudek pomoc naucz. gr. I
Anna Duda woźna gr. I
Violetta Karalus pomoc naucz. gr. II
Magdalena Stark woźna gr. II
Sławka Koralewska pomoc naucz. gr. III
Anna Arning woźna gr. III
Jolanta Szota pomoc naucz. gr. IV
Małgorzata Nowakowska kucharka
Anna Naskręt  pomoc kuchenna
Eliza Dolata  pomoc kuchenna
Sebastian Gronek woźny / konserwator
 ogrodnik