Rada Rodziców

Dnia 30 maja 2019r. (czwartek)     
o godz. 18.00   odbędzie się spotkanie Rady Rodziców
Przedszkola Nr3 Integracyjnego w Mosinie