Uprzejmie informujemy,że w tym miesiącu spotkanie
Grupy Wsparcia z rodzicami jest odwołane

W dniu 2 maja 2019r. przedszkole będzie pełniło dyżur
w grupach mieszanych wiekowo.