zajęcia sportowe


Informujemy, że w okresie ferii zimowych
ze względu na małą liczbę dzieci
zajęcia sportowe zostają odwołane