Rada Rodziców

Spotkanie Rady Rodziców Przedszkola
odbędzie się dnia 9 stycznia 2019 r. (środa)
              o godz. 18.00