Rada Rodziców

Dnia 23 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 17.00
odbedzią się spotkanie Rady Rodziców
Przedszkola Nr3 Integracyjnego