Spotkanie

                                                                               Dnia 15 i 16 maja w godz 9.00-10.00
zapraszamy nowoprzyjęte dzieci niepełnosprawne
      wraz z rodzicami
na spotkanie ze specjalistami

Dodaj komentarz