Menu Zamknij

Nowa strona internetowa

„Wszystko, co najważniejsze dla życia człowieka -  zdarza się w jego pierwszych sześciu latach”
/G. Vico/
Witam Państwa serdecznie na  nowej stronie internetowej Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie.

Przedszkole nasze mieści się przy ul. Topolowej 6 z dużym ogrodem i placem zabaw. Funkcjonują w nim trzy grupy integracyjne, jeden oddział specjalny i osobny oddział ogólnodostępny znajdujący się  we Wiórku.

W naszym  przedszkolu codziennie spotykają się dzieci zdrowe niepełnosprawne. Staramy się, aby każde dziecko znalazło tutaj szacunek i zrozumienie. Jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców próbujemy je rozwiązywać.

Integracja w przedszkolu jest ogromną szansą dla wszystkich, zarówno dla dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. Pozwala uwrażliwiać i modelować zachowanie dzieci zdrowych, są one zdolne do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jak partnerów. Pomaga dzieciom spojrzeć szerzej na otaczający świat, w którym spotykamy różnych ludzi. Uczą się one w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, otwartości i serdeczności.

Drodzy Państwo!
Jeżeli jesteście Rodzicami dziecka w wieku 3- 6 lat zdrowego lub niepełnosprawnego, poszukujecie dla niego przyjaznego, bezpiecznego miejsca, gdzie wśród rówieśników mogłoby się bawić i uczyć, to zapraszamy do Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie.

 

Dyrektor Przedszkola
Elżbieta Jędrowiak  
 

{backbutton}
Skip to content